Testimonio del P. Wilibaldo Abrego que hoy celebra 19 años de sacerdocio! #sacerdos

Posted by Istituto Sacerdos on Monday, January 23, 2017